Nezavisna Država Hrvatska

Unabhängiger Staat Kroatien - Independent State of Croatia

État indépendant de Croatie - Stato Indipendente di Croazia - Estado Independiente de Croacia


Filatelija Nezavisne Države Hrvatske 1934 - 1994 : Prodaja, razmjena, odkup od kolekcionara za kolekcionare.

Briefmarkenkunde des Unabhängigen Staates Kroatien 1934 - 1994 : Tausch, Verkauf, Ankauf von Sammler an Sammler.

 

Pročitaj više :

 

[ POČETAK ]

 

Alpenvorland Adria

Arci

Belišće

Blokovi

Boka Kotorska

Brač

Cenzura

Crveni Križ

Dopisnice

Doplatne marke

Hvar

Inselpost

Islamska zajednica

Izložba "Borba udružene Evrope na istoku"

Jugosrpksa okupacija Nezavisne Drzave Hrvatske

Katolička Crkva

Korčula

Marke emigracije

Međimurje

Njemačka narodna skupina

Njemačka vojnička udruga veterana SS "Handžar" divizije

Pečati

Pisma i FDC

Porto marke

Pošta u radnim logorima Lobor Grad i Gornja Rieka

Poštanske marke

Prihodne marke :
-
Banja Luka
-
Bjelovar
-
Derventa
-
Dubrovnik
-
Granešinska Dubrava
-
Hrvatska Mitrovica
-
Hrvatski Karlovci
-
Karlovac
-
Koprivnica
-
Kustošija
-
Nova Gradiška
-
Osijek
-
Petrovaradin
-
Plehan
-
Rajlovac
-
Ruma
-
Samobor
-
Sarajevo
-
Sinj
-
Sisak
-
Slavonski Brod
-
Slavonska Požega
-
Stara Pazova
-
Stenjevec
-
Sveta Klara
-
Sveta Nedelja
-
Šestine
-
Tuzla
-
Virovitica
-
Vrapče
-
Vrbovec
-
Vukovar
-
Zagreb
-
Zemun

Probe

Rijeka / Kupa

Sandžak

Šibenik

Službene marke

Slobodna Bosanska Hrvatska

Split

Studentski fond

Sve druge marke

Taksene marke

Trošarinski biljezi

Vojne marke

Zadar

 

Hrvatska filatelistička društva

 

Kovanice i papirnati novac Nezavisne Države Hrvatske

 

Službene marke Nezavisne Države Hrvatske :

 

Početkom 1942. godine, Hrvatska poštanska uprava je sa naredbom od 5. veljače 1942. godine br. 16,773 / II A-41 uvela je službene marke za poštansku službu, koje su postupno izdavane tijekom četiri mjeseca.

Set se
je sastojao od 18 maraka u dva različita dizajna, markice do 20 Kuna proizvedene su u jednobojnom offset tisku , kvalitetnije marke izrađene su u dvobojnom offset tisku.

Ove marke je dizajnirao prof. Vladimir Kirin, u offset tisku koji je izradila Državna tiskara u Zagrebu na raznim vrstama papira s raznim perforacijama.

Veličina
maraka Michel broj 1-14 : 20 x 25 mm. Veličina maraka Michel broj 15-18 : 20 x 24 mm.

 

25 Banica, smeđelila.
Michel broj : 1.
Dan izdanja : 7. 3. 1942.
Naklada : 1.000.000.

50 Banica, siva.
Michel broj : 2.
Dan izdanja : 5. 2. 1942.
Naklada : 1.000.000.

75 Banica, tamnozelena.
Michel broj : 3.
Dan izdanja : 5. 2. 1942.
Naklada : 500.000.

1 Kuna, svijetlosmeđa.
Michel broj : 4.
Dan izdanja : 4. 5. 1942.
Naklada : 1.000.000.

 

 

 

 

2 Kune, zelenkastoplava.
Michel broj : 5.
Dan izdanja : 23. 2. 1942.
Naklada : 500.000.

3 Kune, crvena.
Michel broj : 6.
Dan izdanja : 5. 2.1942.
Naklada : 8.000.000.

3,50 Kune, lilacrvena.
Michel broj : 7.
Dan izdanja : 8. 6. 1943.
Naklada : 9.000.000.

4 Kune, lilasmeđa.
Michel broj : 8.
Dan izdanja : 8. 6. 1943.
Naklada : ???.

 

 

 

 

5 Kuna, plava.
Michel broj : 9.
Dan izdanja : 5. 2. 1942.
Naklada : 500.000.

6 Kuna, tamnolila.
Michel broj : 10.
Dan izdanja : 5. 2. 1942.
Naklada : 500.000.

10 Kuna, svijetlozelena.
Michel broj : 11.
Dan izdanja : 16. 3. 1942.
Naklada : 2.500.000.

12 Kuna, karminružičasta.
Michel broj : 12.
Dan izdanja : 23. 2. 1942.
Naklada : 500.000.

 

 

 

 

12,50 Kuna, narančastocrvena.
Michel broj : 13.
Dan izdanja : 15. 7. 1943.
Naklada : 2.500.000.

20 Kuna, crnoplava.
Michel broj : 14.
Dan izdanja : 24. 2. 1942.
Naklada : 500.000.

30 Kuna, ljubičasto-siva.
Michel broj : 15.
Dan izdanja : 5. 5. 1942.
Naklada : 500.000.

40 Kuna, plavocrna-siva.
Michel broj : 16.
Dan izdanja : 11. 5. 1942.
Naklada : 100.000.

 

 

 

 

 

 

50 Kuna, lilakramin-siva.
Michel broj : 17.
Dan izdanja : 11. 5. 1942.
Naklada : 100.000.

100 Kuna, crna-ružičasta.
Michel broj : 18.
Dan izdanja : 11. 5. 1942.
Naklada : 100.000.

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARI :

 

 

 

 

 

 

 [ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ]